Oppdatert versjon av veiledningen om pensjonsforutsetninger

MentorAjour 9/2013 

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en oppdatert versjon av veiledningen om pensjonsforutsetninger, med anbefalte økonomiske forutsetninger per 31.08.2013 for en pensjonsordning med normal varighet på pensjonsforpliktelsen.

 

For ytterligere informasjon se MentorAjour 9/2013.