Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring - muligheter og ansvar

PwC med rapport om grønnere finansnæring

Torsdag 26. januar presenterte PwC og Finansforbundet rapporten "Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring - muligheter og ansvar" under et seminar hos PwC i Oslo, med blant andre klima- og miljøminister Vidar Helgesen til stede.

Rapporten er utført av PwC på vegne av Finansforbundet, som organiserer 32.000 arbeidstakere i finanssektoren i Norge. Forbundsleder Pål Adrian Hellman sier i forordet til rapporten at Finansforbundet skal være en aktør som bidrar med kunnskap, synliggjør muligheter, og er en pådriver for viktige endringer som næringen må gjennomføre.

- Kapital er en viktig råvare på veien mot det grønne skiftet og finansnæringen er derfor et virkemiddel for faktisk endring. Målet med rapporten er å illustrere vekstpotensialet for den norske finansnæringen i det grønne skiftet og hvordan stimulere vekst gjennom politiske virkemidler, endrede kundebehov og produkt- og næringsutvikling, sier Hellman.

Det er Eli Moe-Helgesen i PwC som er ansvarlig partner for rapporten, godt hjulpet av Martin Spillum, Magnus Gravem og Julie Therkelsen. Moe-Helgesen leder en avdeling i PwC som blant annet bistår klientene med tiltak og rapportering knyttet til ESG-forhold (Environmental, Social, Governance). PwC kommer med klare anbefalinger til hvordan finanssektoren kan spille en sentral rolle i det grønne skiftet.

 

- Næringen vil utgjøre et sentralt verktøy for å legge til rette for vekstmuligheter gjennom bedre, grønne finansprodukter og ved å sikre kapital til ny teknologi, nye markeder og bærekraftige løsninger, sier Moe-Helgesen, som understreker at næringen ikke kan bære risikoen alene:

- For å øke kapitaltilgang som fremmer innovasjon og vekst må det skape produkter og kapitalordninger der staten - i alle fall i en oppstartsfase - bærer noe av risikoen sammen med de private aktørene for å senke barrieren for utvikling mot en grønnere og mer ansvarlig finansnæring.

Rapporten er delt inn i fire hoveddeler: Marked, integrasjon, kunder og interessenter samt rapportering. I rapporten har vi kort presentert status på hvert av områdene, og vi har diskutert fremtidige muligheter og utfordringer innenfor hvert område.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Martin Spillum
Direktør
Tlf: 982 47 024
Kontakt meg

Magnus Gravem
Manager
Tlf: 474 07 585
Kontakt meg

Julie Foyn Therkelsen
Senior Associate
Tlf: 958 98 672
Kontakt meg

Følg oss