Katapult Future Fest

De som endrer verden er de som vil det mest. Det er bevist.

 

Fremtidsfestival skal løse verdensproblemer

11-12 mai møttes hele verden i Oslo. Gründere, globale ledere og entreprenører fra inn- og utland var samlet til et arrangement utenom det vanlige på Vippa i Oslo. Det ble alt fra hackaton til foredrag med verdenskjente teknologer og investorer.

Katapult Future Fest er et møtepunkt hvor noen av verdens fremste investorer møter norske og utenlandske gründere for å lytte og lære av hverandre, finne inspirasjon og forhåpentligvis knytte langsiktige kontakter og samarbeid. 

 

 

- Her møtes fremtidens selskaper som kan løse viktige utfordringer verden står overfor.

Administrerende direktør i PwC, Håvard Abrahamsen


Hjelper gründere å nå FNs bærekraftmål

PwC Norge har inngått partnerskap med festivalen Katapult Future Fest og Katapult Accelerator. Akseleratorprogrammet skal følge opp og hjelpe utvalgte gründere med å skalere og kommersialisere sine forretningsideer.

Felles for de alle er at de bruker eksponensiell teknologi for å løse de utfordringer og muligheter som FNs 17 bærekraftsmål representerer.

The PwC Elevator Pitch

PwC arrangerte en pitch konkurranse hvor deltakere skulle selge sin ide i en "videoboks": The PwC Elevator Pitch. De fikk også utfordre sine kunstneriske sider ved å prøve seg på Tilt Brush med VR-briller for å vise sin idé. Dette er fremtidens kunst! 

Vinneren får rådgivning fra PwC til en verdi opptil NOK 300 000 (prisen kan deles på flere vinnere).

PwC skal også bidra som mentorer på tjenester som revisjon, regnskap, strategi og advokattjenester. Tjenester som gründere behøver, men ofte trenger hjelp til. 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Verdenskjente foredragsholdere

Festivalen er et møtepunkt hvor noen av verdens fremste investorer møter norske og utenlandske gründere for å lytte og lære av hverandre, finne inspirasjon og forhåpentligvis knytte langsiktge kontakter og samarbeid.

Det må nevnes at selveste Kronprinsesse Mette Marit kommer. Det gjør også Larry Brilliant, tidligere direktør i Google.org og jobber nå i Skoll foundation (e-bay) og Julie Sunderland som leder Biomatrics Capital, en av verdens største innen helseteknologi.


Hvordan nå FNs bærekraftsmål?

Katapult Future Fest ønsker å samle globale ledere, teknologer, entreprenører, og engasjerte borgere til å diskutere fremtiden gjennom å legge opp til et interaktivt, åpent og uvanlig konferanseprogram. Foredragsholdere og eksperter innenfor teknologi, ”impact-investeringer” og samfunnsansvarlige løsninger er hentet inn fra hele verden for å dele sine erfaringer og tanker rundt hva som må til for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.


Hackathon og yoga

I tillegg til foredrag legger festivalen opp til sosiale aktiviteter som morgenyoga, konserter, hackathon, workshops og fest – aktiviteter som bryter ned barrierene for å mingle og bli kjent.

Dette blir spennende! Og hvem vet, kanskje vil disse gründerne endre verden?