Skattedagen 13. juni

Den årlige skatte-og avgiftsdagen 13.juni 

Vi er midt i en skattereform med stadige endringer, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker eiendomsbransjens rammevilkår.

Det er også kommet en ny skatteforvaltningslov som endrer tidligere innarbeidet praksis. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du hele tiden må være oppdatert på den siste utviklingen.

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden.

Denne gangen har PwC invitert Arbeiderpartiets finanspolitisk talsperson Marianne Martinsen og BA-HR for å gi sine synspunkter på sentrale områder for bransjen.

To representanter fra PwC vil også holde innlegg denne dagen

  • Lars Helge Aasen, Senior skatterådgiver | Partner i PwC

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen

  • Trond Ingebrigtsen,  Partner | Leder i PwC

Mva – De 5 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom.

 

Estate Kunnskap er arrangør av konferansen.

 

Les mer og meld deg på