Etikk

Se siden på: English

PwC har alltid lagt stor vekt på gode prosedyrer for å sikre høy kvalitet i våre leveranser i alle deler av vårt internasjonale nettverk. Kvaliteten i våre leveranser, etikk og vår rolle som en ledende kompetansevirksomhet har stått sentralt i hele vår 150 år lange historie.

PwC er verdens ledende tilbyder av bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Basert på et flerkompetansemiljø bidrar vi til god styring og kontroll hos våre kunder, og positivt påvirker selskapets evne til verdiskaping og utvikling.  Som rådgivere spiller vi en viktig rolle i verdens kapitalmarkeder, våre tjenester tilfører verdi ved å bidra til større åpenhet, tillit og konsistens av forretningsprosesser. For å lykkes må vi vokse og utvikle oss både som enkeltpersoner og som bedrift. Våre kjerneverdier profesjonalitet, samarbeid og lederskap hjelper oss å oppnå denne veksten.

Vi driver vår virksomhet innenfor gjeldende rammer av faglige standarder, lover, forskrifter og interne retningslinjer, men vi erkjenner at dette ikke kan styre alle typer atferd.

Derfor har vi utviklet et sett etiske retningslinjer, Code of Conduct, for alle PwC-ansatte og bedrifter. Code of Conduct er bygget opp rundt våre verdier og tydeliggjør våre verdier i praksis.

 

Våre verdier

Selvom vi kommer fra ulik bakgrunn og ulike kulturer i PwC-nettverket, så har vi våre verdier til felles. De veileder oss i for hvordan vi oppfører oss og behandler hverandre og våre kunder. De holder oss ansvarlige for å gjøre vårt aller beste.

Act with integrity

 • Stå opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig
 • Forvente og levere topp kvalitet
 • Ta beslutninger og alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Make a difference

 • Være oppdatert og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet
 • Skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet
 • Respondere raskt og tilpasse oss endringer

Care

 • Gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen
 • Sørge for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem
 • Støtte hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Work together

 • Samarbeide og dele relasjoner, ideer og kunnskap
 • Alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver
 • Gi og etterspørre tilbakemeldinger for å forbedre oss

Reimagine the possible

 • Ha mot til å utfordre i mening og handling
 • Fornye oss og lære av våre feil
 • Ha et åpent sinn og søke muligheter i enhver ide