View this page in: English
Gunnar Holm Ringen Telefon: 952 60 175
Send e-post
QR Code

Scan inn QR koden og få visittkortet mitt

Gunnar Holm Ringen Partner/ansvarlig advokat
Gunnar er advokat og har master i regnskap og revisjon. Gunnar er ansvarlig for forebyggende mislighetstjenester og juridiske tjenester i PwC Gransking Oslo. Han jobber også mye med
regnskapsgranskinger. Gunnar har også ansvaret for PwC Norges egne retningslinjer og rutiner for blant annet antikorrupsjon og hvitvasking, i tillegg til å være varslingsmottak.

Gunnar har bakgrunn som førstestatsadvokat i Økokrim, og politiinspektør i politiet og har lang erfaring med etterforskning, påtale og prosedyre av alvorlige saker relatert til de fleste former for
økonomiske misligheter.

Gunnar har også vært dommer i tingrett.