Jan Roar Haukås

Partner

Jan Roar Haukås

Jan Roar Haukås

Jan Roar har 20 års erfaring fra revisjon og har siden 2002 hatt ansvar for vårt kontor i Mandal. Han har holdt kurs internt og eksternt innenfor fagområdene revisjon, regnskap og skatt.

Han er operativt ansvarlig for revisjon av nasjonale og internasjonale virksomheter. Dette innbefatter også virksomhet som følges opp fra shared service center i Norge, herunder rapportering til Storbritannia, Nederland og Portugal.

I tillegg har Jan Roar flere års erfaring fra å gjennomføre og tilrettelegge for reorganiseringer gjennom omdannelser, fusjoner/fisjoner herunder også kapitalendringer.

Hans bransjeekspertise omfatter blant annet prosjektorienterte virksomheter, shipping, investeringsvirksomheter, verftsindustri og handels- og servicenæringen.