Kontakt Kjell Richard Manskow Telefon: +47 95 26 11 76
Send e-post
QR Code

Scan inn QR koden og få visittkortet mitt

Du finner meg på LinkedIn
Kjell Richard Manskow Norway Legal Leader
Kjell Richard Manskow er advokat og partner. Han er nasjonal leder for PwCs forretningsjuridiske avdeling (”legal”) samt ansvarlig for PwC Stavangers juridiske avdeling for transaksjonsstøtte, herunder fagansvarlig for spørsmål som knytter seg til avtalerett, selskapsrett, gjennomføring av due dilligence, samt øvrige spørsmål av generell forretningsjuridisk karakter.

Kjell Richard har omfattende erfaring fra transaksjoner og restruktureringer innen privat sektor, herunder særlig problemstillinger knyttet til forhandlinger, avtaleutforming, skatt og selskapsrett. Han har utstrakt avtalerettslig erfaring – kommersielle leveransekontrakter, samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler, arbeidsrett, corporate governance mv, og benyttes av flere av våre klienter som rådgiver i forbindelse med gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger.

Kjell Richard har skrevet diverse artikler i Finansavisen, Skatterett og Revisjon og Regnskap vedrørende utvalgte problemstillinger knyttet til skatt og selskapsrett.