Knut Erik Friis

Partner

Knut Erik Friis

Knut Erik Friis

Knut Erik er partner i PwCs granskingsavdeling og arbeider inn mot alle avdelingens tjenesteområder. Han har et spesielt fokus mot implementering av antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. Knut Erik har tidligere jobbet med etterretning og etterforskning i Kriminalpolitisentralen og med nasjonal krisehåndtering og beredskap i staten.

Knut Erik har over 15 års granskingserfaring . Han har ledet og deltatt i store nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskinger. På vegne avWorld Bank Group har Knut Erik også arbeidet med monitorering av norske internasjonale selskapers antikorrupsjonsarbeid.

Knut Erik har med internasjonale prosjekter i blant annet øst- og vestafrika, asia, sør-og nordamerika og Russland.