View this page in: English
Nicolai Skridshol Telefon: 982 64 290
Send e-post
QR Code

Scan inn QR koden og få visittkortet mitt

Du finner meg på LinkedIn
Nicolai Skridshol Direktør/advokat
Nicolai Skridshol er direktør i Gransking i PricewaterhouseCoopers AS og han er advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Nicolai har sammen med Gunnar Holm Ringen ansvaret for regulatoriske tjenester, herunder Antikorrupsjon, Børs og verdipapirrett og Antihvitvasking, juridiske vurderinger, samt bistand i tvistesaker.

Nicolai har 10 års erfaring fra Advokatfirmaet Haavind AS, hvor han var leder av faggruppen gransking, samt medlem av faggruppene prosedyre og selskapsrett. Nicolai har betydelig erfaring fra flere store rettssaker og granskinger (nasjonale og internasjonale).

I tillegg til granskinger og prosess, arbeider Nicolai mye med utarbeidelse og revisjon av styringsdokumenter innen Børs- og verdipapir, antikorrupsjon og antihvitvask, sparring og opplæring av selskaper og organisasjoner, samt utarbeidelse av opplæringsprogrammer.

Nicolai har betydelig erfaring med å bistå virksomheter (AS/ ASA) i deres preventive arbeid samt granskinger, innenfor britisk og amerikansk korrupsjonslovgivning, herunder UK Bribery Act og Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA).

Nicolai benyttes mye som foredragsholder overfor blant annet virksomheter (AS/ ASA) og organisasjoner, og han er sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.