View this page in: English
Nicolai Skridshol Telefon: 982 64 290
Send e-post
QR Code

Scan inn QR koden og få visittkortet mitt

Du finner meg på LinkedIn
Nicolai Skridshol Direktør/advokat
Nicolai Skridshol er direktør i Gransking i PricewaterhouseCoopers AS og han er advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Nicolai har sammen med Gunnar Holm Ringen ansvaret for regulatoriske tjenester, herunder Antikorrupsjon, Børs og verdipapirrett og Antihvitvasking, juridiske vurderinger, samt bistand i tvistesaker.

Nicolai har 10 års erfaring fra Advokatfirmaet Haavind AS, hvor han var leder av faggruppen gransking, samt medlem av faggruppene prosedyre og selskapsrett. Nicolai har betydelig erfaring fra flere store rettssaker og granskinger (nasjonale og internasjonale).

Nicolai har betydelig erfaring med å bistå virksomheter (AS/ ASA) i deres preventive arbeid samt granskinger, innenfor britisk og amerikansk korrupsjonslovgivning, herunder UK Bribery Act og Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA).

Nicolai har betydelig erfaring med å bistå selskaper i deres preventive arbeid samt granskinger i eksempelvis Brasil, Asia, Afrika og Europa. Blant annet har Nicolai omfattende erfaring med å utføre oppdrag i Brasil, hvor han ledet team bestående av blant annet norske og brasilianske forensic spesialister og advokater. Nicolai har inngående kunnskap om Lava Jato saken (Petrobras). Oppdragene bestod blant annet i å gjennomføre intervjuer (eksempelvis på portugisisk og engelsk), Integrity Due diligence, gjennomgang av books and records, analyse av informasjon, herunder økonomiske bidrag til politiske partier og enkeltstående politikere (political contributions), og gjennomgang av dokumenter, for eksempel avtaler med agenter/mellommenn.

I tillegg til granskinger og prosess, arbeider Nicolai mye med utarbeidelse og revisjon av styringsdokumenter innen antikorrupsjon, børs- og verdipapir og antihvitvask, sparring og opplæring av selskaper og organisasjoner, samt utarbeidelse av opplæringsprogrammer.

Nicolai benyttes mye som foredragsholder overfor blant annet virksomheter (AS/ ASA) og organisasjoner, og han er sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.