View this page in: English
Kontakt Rita Granlund Telefon: 952 60 237
Send e-post
QR Code

Scan inn QR koden og få visittkortet mitt

Rita Granlund Partner
Rita er leder av den norske revisjonsvirksomheten. Hun er partner og statsautorisert revisor og har siden hun startet i PwC i 1985 arbeidet med selskaper innenfor de fleste bransjer, med spesiell fokus de siste år på shipping, offshore, handel , service og tele. Rita har betydelig erfaring som oppdragsansvarlig revisor for nasjonale og internasjonale selskaper notert på ulike børser (OSE, Nasdaq, New York og London). Hun har arbeidet med flere store og kompliserte transaksjoner som oppkjøp, fusjoner, restruktureringer og børsnoteringer. Rita har også erfaring med intern kontroll prosjekter og revisjon av selskaper underlagt SoX (Sarbanes-Oxley Act). Hun er en av forfatterne av ”Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS (2010)”.