Pressemeldinger

Tittel Dato
Global CEO Survey
Mer optimisme tross økt usikkerhet og ny risiko. Toppledere verden over ser lysere på utsiktene til både verdensøkonomien og eget selskap.
16. jan. 2017
Tittel Dato
Advokatfirmaet PwC - svært attraktiv arbeidsgiver blant erfarne jurister
PwC rangeres øverst av norske advokatfirmaer i Universums kartlegging av attraktive arbeidsplasser for yrkesaktive jurister. Rundt 300 jurister med en snittalder på 33 år er spurt.
03. nov. 2016
Mest attraktive arbeidsgiver i revisjonsbransjen
Universum har kåret PwC til landets mest attraktive arbeidsgiver i revisjonsbransjen blant økonomer med arbeidserfaring. Rundt 3.000 yrkesaktive mennesker med økonomiutdanning deltok i undersøkelsen. PwC rangeres som nummer åtte av alle arbeidsgivere, og altså fremst i egen bransje.
01. nov. 2016
Årets skattefirma for tredje år på rad
Legal 500, Chambers og International Tax Review plasserer Advokatfirmaet PwC på øverste hylle av norske skatteadvokater. Sistnevnte har nå kåret PwC til Tax Firm of the Year for tredje år på rad.
03. jun. 2016
Annual Global CEO Survey
Økonomisk og politisk uro gjør verdens toppledere mer bekymret for både verdensøkonomien og eget selskap. Men, de er optimister på lengre sikt og tror teknologisk utvikling vil påvirke eget selskap aller mest.
19. jan. 2016
Tittel Dato
Studie av samfunnsansvar i Norges største selskaper: Reisen har begynt
Norges 100 største selskaper sier at samfunnsansvar er viktig for dem, viser en ny studie fra PwC. Men foreløpig er det kun mindretallet som integrerer samfunnsansvaret i forretningsstrategien og viser hvordan det bidrar til selskapets måloppnåelse.
5. okt. 2015
Tax firm of the Year 2015
"En utmerkelse bygget på klientenes utfordringer".
På ny er de 200 medarbeiderne og partnerne i Advokatfirmaet PwC er kåret til Tax Firm of the Year av anerkjente International Tax Review (ITR).
4. sep. 2015
Slik er dagens unge karrierekvinner
PwC har snakket med nesten 9.000 kvinner født mellom 1980 og 1995 om deres karriereplaner og forholdet til arbeidsgiver.
8. mars 2015
Verdens toppledere: 4 av 10 tror på vekst
Globale næringslivsledere er bekymret for regulering og utdaterte skattesystemer. I møte med sterkere konkurranse ønsker topplederne at skattepengene brukes til å gjøre arbeidsstyrken mer kunnskapsrik og tilpasningsdyktig.
20. jan. 2015
Tittel Dato
Dataangrepene øker mens "forsvarsbudsjettene" kuttes
Datainnbruddene skjer oftere og blir mer kostbare. Både nasjonalstater og konkurrenter står bak, ofte med ubevisst hjelp fra bedriftens egne ansatte, partnere og leverandører.
1. okt. 2014
Kronikk: Ny tillit gjennom konkrete handlinger
Adm. direktør i PwC i Norge reflekterer rundt viktige funn i vår globale topplederundersøkelse. Denne viser stigende mistillit til det politiske lederskapet. Samtidig frykter de samme lederne fallende tillit til eget selskap. Les hans tanker rundt løsninger.
6. feb. 2014
Stort byks i Davos-ledernes optimisme
På ett år er lederne i verdens største bedrifter blitt langt mer positive til verdensøkonomien.
21. jan. 2014