International Tax Review: Advokatfirmaet PwC er

Tax Firm of the Year i Norge

- Vi er takknemlige overfor ITR. Dette er en anerkjennelse for vårt langsiktige arbeid med å bygge størrelse, kompetanse og samarbeide med klienter med kompliserte skattejuridiske utfordringer, sier Steinar Hareide, partner og nasjonal leder av Advokatfirmaet PwC.

Deltakende advokatfirmaer i kåringen sender inn ulike oppdrag løst i løpet av det siste året, og disse blir vurdert etter størrelse, innovasjon og kompleksitet. Klientene og medarbeiderne i advokatfirmaet blir også intervjuet av ITR.

- PwC har det største private skattejuridiske miljøet i Norge, og i dag er vi totalt 200 medarbeidere og partnere. Dette gir oss muligheten til å spesialisere oss innenfor nisjer av vårt eget fagområde. Mange ganger skaper vi bærekraftige juridiske løsninger på områder hvor det ikke finnes etablert jus, for eksempel innen moms på digitale tjenester, sier Hareide.

Advokatfirmaet PwC har ni kontorer i Norge, og de er en del av PwC-nettverket som er til stede i 157 land og består av 184.000 mennesker innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester.

- Som advokatfirma er vi i en privilegert stilling som medlemmer av PwC-nettverket. Vår størrelse og internasjonale tilstedeværelse gir oss muligheten til å hjelpe internasjonale klienter med store oppdrag. Det gjør oss også til en attraktiv arbeidsgiver for ambisiøse jurister, sier Hareide.

Ståle Wangen, PwC, mottar prisen: Tax firm of the Year 2015
Ståle Wangen, partner, tar imot prisen på vegne av Advokatfirmaet PwC.