Årsoppgjørsveiledningen 2014

Årsoppgjørsveiledningen fokuserer på aktuelle regnskapsmessige problemstillinger der vi erfarer at mange er usikre på hvilke løsninger som bør velges. I tillegg omtales en del forhold der vi erfaringsmessig vet at de regnskapsmessige vurderingene som gjøres ikke alltid er tilfredsstillende.

Vi søker primært å dekke de problemstillingene som er aktuelle for mellomstore selskaper, men de aller fleste av dem er også aktuelle både for store og små selskaper. Vi omtaler ikke spesielle forhold for eller krav til store foretak og IFRS-rapporterende foretak.