Global economic crime survey 2014

Download

En av tre bedrifter har erfart økonomisk kriminalitet i egen virksomhet i løpet av de siste to årene.

For syvende gang har PwC gjennomført den verdensomspennende undersøkelsen Global Economic Crime Survey, som kartlegger omfanget og konsekvensene av økonomisk kriminalitet i næringslivet. Hensikten er å kunne gi toppledere og styremedlemmer en bedre forutsetning for å identifisere risikoer i egen virksomhet.
 

Nøkkeltall fra den norske undersøkelsen:

 • 1 av 3 av de deltagende virksomhetene har opplevd alvorlig økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene.
 • Flertallet av virksomhetene opplever at forekomsten av økonomisk kriminalitet har økt i løpet av de to siste årene sammenliknet med foregående år.
 • Betydelige summer anses tapt som følge av økonomisk kriminalitet: 3/4 av de som er rammet av økonomisk kriminalitet anser at de har tapt mer enn 300 000 NOK i løpet av de siste 24 månedene.
 • 60 % rangerte omdømmetap som øverst på listen over mulige negative konsekvenser dersom økonomisk kriminalitet skulle oppdages i egen virksomhet.
 • Over 30 % oppdaget økonomisk kriminalitet gjennom egne forebyggende tiltak (internkontroll og Fraud Risk Management).
 • Nesten 70 % av virksomhetene mener det var muligheten/anledningen til å begå økonomisk kriminalitet som var hovedårsaken til at en intern aktør begikk den ulovlige handlingen.
 • Nesten 60 % av virksomhetene har gjennomført en risikovurdering (fraud risk assessment) minst én gang. 24 % av virksomhetene har aldri gjennomført en slik vurdering av risiko i egen virksomhet.
 • Nesten 70 % av de deltagende norske virksom-hetene har en varslingskanal, mot 27 % i Danmark og 44 % i Sverige.
 • Over halvparten av virksomhetene som har svart at de har en varslingskanal, har opplevd at den er blitt brukt minst én gang i løpet av de siste to årene.
 • Norske virksomheter svarer mer pessimistisk enn sine skandinaviske naboer hva gjelder vurdering av sannsynligheten for at ulike former for økonomisk kriminalitet vil kunne inntreffe de neste to årene.
 • Mens ca. 1 av 10 virksomheter har endret sine antikorrupsjonspolicier etter at UK Bribery Act trådte i kraft 1. juli 2011, har like mange svart at de ikke er kjent med UK Bribery Act.
 • Over halvparten av virksomhetene mener risikoen for å bli utsatt for cyberkriminalitet har økt i løpet av de siste to årene.