Offentlig sektor - Publikasjoner, artikler og undersøkelser

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren
Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

Betydningen av organisering, ledelse og kultur


Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren
Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

PwC: Kulturdepartementet, merverdikompensasjon for frivillig sektor
Kulturdepartementet

Mva-kompensasjon for frivillig sektor


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunebydeler
Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunebydeler

Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet, samt forhold ved bydelenes organisering, arbeidsmåte og samhandling med øvrige tjenester rettet mot barn og unge som har betydning for avvikene.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunebydeler
Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern

Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor

Samhandlingsreformen og samhandlingsformer

Rapporter om: Samhandlingsreformen og samhandlingsformer

  1. Samhandlingsreformen - kommunenes merkostnader
  2. Samhandlingsreformen - lokalmedisinske sentra
  3. Samhandlingsreformen - elektronisk meldingsutveksling i kommunene
  4. Samhandlingsreformen - lokalmedisinske tjenester
  5. Samhandlingsreformen - Sogn Lokalmedisinske Senter (LMS)
  6. Samhandlingsreformen - felles kompetanse- og rekrutteringsplan

Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor

 

Fullfinansiering av statlige reformer i kommunene
Fullfinansiering av statlige reformer i kommunene

Rapporten undersøker om statlige reformer i kommunene er fullfinansierte. Det gis en oversikt over norsk og annen skandinavisk praksis. I tillegg gjennomgås tre reformer i detalj.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Internkontroll og styring i kommuner
Internkontroll og styring i kommuner

Rapporten klargjør hva internkontroll er og viser videre hvilke rammeverk som er egnet for arbeid med internkontroll i kommunene.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Myndighetene, finansinstitusjoner og finanskrisen
Myndighetene, finansinstitusjoner og finanskrisen

Rapporten ”Back to the future” retter oppmerksomheten mot myndighetenes rolle og undersøker hvordan myndighetene bør opptre som eiere.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Cities of the Future, verdens befolkning samles i storbyer

Cities of Opportunity

Cities of Opportunity 2011 analyserer utviklingen i 26 storbyer - hovedsteder innen finans, handel og kultur.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor