Offentlig sektor - Publikasjoner, artikler og undersøkelser

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren
Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

Betydningen av organisering, ledelse og kultur


Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren
Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

PwC: Kulturdepartementet, merverdikompensasjon for frivillig sektor
Kulturdepartementet

Mva-kompensasjon for frivillig sektor


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor

Fullfinansiering av statlige reformer i kommunene
Fullfinansiering av statlige reformer i kommunene

Rapporten undersøker om statlige reformer i kommunene er fullfinansierte. Det gis en oversikt over norsk og annen skandinavisk praksis. I tillegg gjennomgås tre reformer i detalj.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Internkontroll og styring i kommuner
Internkontroll og styring i kommuner

Rapporten klargjør hva internkontroll er og viser videre hvilke rammeverk som er egnet for arbeid med internkontroll i kommunene.


Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor
Les rapporten: Kulturdepartementet, Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor