E&P transactions on the NCS - The year in review 2016

Høy transaksjonsaktivitet på norsk sokkel til tross for nedgangstider innen olje og gass industrien. 2016 ble et travelt år for transaksjonsavdelingene til aktørene innen norsk olje og gass industri.

Denne rapporten oppsummerer alle felt- og selskapstransaksjoner for 2016 og PwC's analyse av forhold som transaksjonsstruktur, geografi og en case study av årets største transaksjon. Avslutningsvis gis våre forventninger for 2017 sett i lys av OPECs avtalte produksjonskutt.

Kontakt oss

Daniel Rennemo
Partner
Tlf: 952 61 116
Kontakt meg

Følg oss