Sourcing Survey 2013

Sourcing Survey 2013

 
Les Pwc Sourcing Survey 2013
Les Pwc Sourcing Survey 2013

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge modenheten innefor fagområdet. Undersøkelsen bidrar årlig til å sette lys på viktige tema og gir virksomhetene mulighet til å måle seg mot hva som anses som ledende praksis innenfor sin bransje og på tvers av bransjene. Hvert år velger vi et tema med spesielt fokus og i år er dette leverandøroppfølging og - samarbeid.