Benchmark undersøkelse 2013

Benchmark undersøkelse 2013

PwC har gjennomført en analyse hvor vi har sett på hva som kjennetegner de mest effektive og produktive økonomifunksjonene i 25 store og mellomstore norske virksomheter.


Les Pwc Sourcing Survey 2012
Les Pwc Sourcing Survey 2012

Vår analyse viser store forskjeller mellom de beste 25 % og de gjennomsnittlige økonomifunksjonene. Mens de gjennomsnittlige økonomifunksjonene bruker i snitt 0,95 % av hver omsatte krone på å drifte sin økonomifunksjon, bruker de beste 25 % bare 0,3 %.

Analysen viser noen kjennetegn som går igjen for de beste 25 % av virksomhetene. Disse virksomhetene har;

  • nyere versjoner av ERP-systemer med programvare som støtter kritiske forretningsprosesser. I tillegg utnytter de tilgjengelig funksjonalitet i ERP-modulene i større grad
  • større fokus på tydeliggjøring av roller og ansvar, og mer standardiserte rutiner og prosesser
  • integrerte innkjøpssystemer og utnytter e-faktura-løsninger i stor grad
  • bedre rapporteringsløsninger, de fleste benytter seg av integrerte business intelligence-løsninger. Dette medfører færre manuelle oppgaver slik at risiko for menneskelige feil reduseres
  • effektiv bruk av outsourcing og felles tjenestesenter.