PwC Accounting

Regnskapsføring er ikke ett fag – det er mange. Vår brede faglige kompetanse setter oss i stand til å skape lønnsomme forbedringer for din virksomhet.

Kvalitet i regnskapet og regnskapsføringen er avgjørende for din evne til å målstyre og kontrollere driften i selskapet. I tillegg er det en viktig kilde til tillit. PwC har et av landets aller fremste kompetansemiljøer innenfor regnskapsføring og –rådgivning. Hver dag leverer vi nøyaktig kvalitet med forutsigbarhet i pris til en lang rekke norske og internasjonale virksomheter. Dette gjør vi gjennom å bruke teknologi og moderne økonomisystemer. En av tre norske jobber blir digitalisert i løpet av de neste to tiårene, og det forventes at mer enn 95 % av regnskapsmedarbeiderens jobb automatiseres når systemene tar over transaksjonshåndteringen. Gjennom PwC får du tilgang til ledende systemer, kompetanse og effektive regnskapstjenester. 

Regnskapet skal skape verdi for selskapet og bidra til å øke selskapets konkurransekraft. Vi vet at moderne økonomifunksjoner bidrar til økonomisk innsikt og råd til utviklingen av hele virksomheten. Hos oss får du personlig oppfølging og tilgang til økonomieksperter og rådgivere innen skatt, avgift og arbeidsrett. De hjelper deg med å løfte selskapets økonomi og unngå overraskelser. Vi vet at du er opptatt av kvalitet og effektivitet. For å realisere dette ser vi at virksomheter outsourcer funksjoner. En PwC-undersøkelse viser at en kombinasjon av automatisering, mer effektiv bruk av kapasitet og fellesfunksjoner eller outsourcing reduserer totale kostnader til regnskapsførsel. Vår jobb er å vise at kvalitet og outsourcing lønner seg. 


Jeg ønsker hjelp innen:

Regnskap

Regnskapet er et verdifullt verktøy for bedriftens ledelse, enten det er for å vite økonomisk status eller som strategisk styringsinformasjon. For å brukes slik må regnskapet være oppdatert og presentert på en lett forståelige måte.

Les mer

Kontakt oss

Marianne Brusdal
Partner | Leder Accounting
Tlf: 952 60 702
Kontakt meg

Kristoffer Gjerdevik Vassdal
Partner | Leder for Regnskap Bergen
Tlf: 982 64 300
Kontakt meg

Frode Holthe
Direktør | Regnskapssenter
Tlf: 952 60 821
Kontakt meg

Lars Bratberg
Direktør | Salg og marked
Tlf: 952 60 194
Kontakt meg

Følg oss