Idrettsøkonomi


PwC og Norges Idrettsforbund har en etablert samarbeidsavtale. PwC tilbyr regnskapsføring til rabatterte priser, og hjelper norske klubber og idrettslag til bedre økonomisk styring.
 

Målsetningen er at ditt idrettslag får en sunn økonomi, og kan øke fokus på idrettslig aktivitet. PwC Idrettsøkonomi leverer en effektiv og moderne løsning for økonomioppfølging for klubber og lag. Vi overfører vår erfaring fra næringslivet til idretten.

Sentrale punkter er

  • Økonomirapporter til rett tid med tydelig og relevant informasjon
  • Dedikerte regnskapsrådgivere med spesifikk idrettsøkonomisk kompetanse
  • Rutiner som er enkle å videreføre når nøkkelpersoner skifter i klubben
  • Et skybasert regnskapssystem gir tilgang til regnskapsinformasjon overalt


PwC har etablert et fagsenter for idrettsøkonomi hvor det er definert et tverrfaglig team med variert bakgrunn fra regnskap, økonomi og jus. Dette i sum gir den mest komplette økonomiløsningen på markedet for idrettslag og klubber.

Kontakt oss

Arne Lillekjendlie
Leder Accounting & Advisory Innlandet
Tlf: 902 95 489
Kontakt meg

Sverre Rotevatn
Manager
Tlf: 906 28 354
Kontakt meg

Følg oss