Utleie av økonomiledere

 

PwC leier ut konsulenter for "management for hire"-oppdrag i forbindelse med permisjoner, jobbskifte, midlertidige arbeidstopper eller midlertidig lederkompetanse, klargjøring til revisjon, behov for komplettering av egen kunnskap mv.

 

Vi tilbyr medarbeidere med lang erfaring som

  • regnskaps- og businesscontrollere
  • regnskapssjefer
  • konsernregnskapssjefer
  • økonomisjefer
  • finans- og økonomidirektører

PwC er Norges største kompetansehus med 1650 ansatte som er spesialisert innen regnskap, skatt, internkontroll, rapportering og prosessforbedringer. Alle våre ansatte er høyt utdannet, og har vært gjennom en krevende rekrutteringsprosess.

 

 

Kontakt oss

Marianne Brusdal
Partner | Leder Accounting
Tlf: 952 60 702
Kontakt meg

Kristoffer Gjerdevik Vassdal
Partner | Leder for Regnskap Bergen
Tlf: 982 64 300
Kontakt meg

Frode Holthe
Direktør | Regnskapssenter
Tlf: 952 60 821
Kontakt meg

Følg oss