Advokatfirmaet PwC

Jus handler ikke om å få rett i noe, men om å gjøre noe rett. Du må forstå det juridiske landskapet du opererer i og være ryddig i møtet med myndigheter, forretningsforbindelser og ansatte.

Jus forbindes ofte med å løse konflikter, men er i praksis langt viktigere for å unngå konflikter. Det gjelder uavhengig av om spørsmålet er knyttet til ansatte, organisatoriske endringer, internasjonal ekspansjon eller skatter og avgifter. Vi hjelper deg å skape god balanse i rollene som arbeidsgiver og konkurranseaktør, redusere unødvendig risiko og sikre forutsigbar drift.

Vi lever i en verden i konstant endring. Digitalisering og globalisering er stikkord som er og blir viktige i årene som kommer. Vi jobber mer internasjonalt, handler mer internasjonalt og teknologien bidrar til å gjøre verden tilgjengelig på en helt annen måte enn før.

Dette åpner opp for muligheter også juridisk. Kunnskap om, og tilgang til disse mulighetene, vil være en nøkkel for å lykkes i den nye verden vi lever i. Vi har denne kunnskapen og tilgangen.

PwC er et av verdens største nettverk innen forretningsjus, skatt og avgift med mer enn 12.500 praktiserende advokater i 157 land.

Vi gir deg unik tilgang til nasjonal ekspertise, uansett hvilket land du ser mot. Vi har spesialkompetanse innen komplekse skatte-, avgifts- og forretningsjuridiske spørsmål.

Fradrag for investeringer knyttet til  gründerselskaper

Revidert nasjonalbudsjett 2017 er ute nå. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner.

Departementet foreslår en skatteinsentivordning som innebærer at personlige skattytere som investerer i aksjeselskaper kan få et fradrag i alminnelig inntekt på inntil kr 500 000. Begrunnelsen for forslaget er å øke investeringsviljen i relativt nye selskaper og gründervirksomheter.

Les mer om forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

 


Jeg ønsker hjelp innen:

Diversity Leadership

Likestilling og mangfold handler om å sikre bærekraftig utvikling for din bedrift. I tillegg handler det om verdier og de signalene din virksomhet sender til verden rundt. Likestilling handler om mange dimensjoner - kjønn, etnisitet og religion, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

Les mer

Kontakt oss

Trond Ingebrigtsen
Partner | Leder Advokatfirmaet PwC
Tlf: 952 60 810
Kontakt meg

Følg oss