People and Organisation


Verden er i konstant og rask endring, noe som legger radikale føringer for hvordan vi jobber. Bedriftsledere og HR møter stadig nye organisatoriske og strategiske utfordringer, relatert til blant annet kompetanse, teknologi og innovasjon, risikohåndtering og regulatoriske forhold.

Selskapene må være endringsvillige for å tiltrekke, inspirere, motivere, utvikle, beholde og belønne de ansatte – ellers er risikoen for å miste verdifulle bidragsytere høy.

En verden i konstant endring betyr også at vi jobber mye mer internasjonalt. Både for virksomhetene og de ansatte vil endringer i regulatoriske forhold ha stor betydning for hvordan og hvor skatter og avgifter rapporteres og betales, og hvordan ulike arbeidsforhold reguleres på tvers av landegrenser. Disse forholdene kreves det at virksomhetene har oversikt over.

Vi samarbeider med våre kunder om å skape forretningsmessig verdi gjennom de ansatte. Vi hjelper til med å løse kritiske utfordringer gjennom organisatoriske endringer, forbedring av prestasjon og utvikling av talenter, samt hvordan man på en best mulig måte kan flytte talentene rundt i verden.

Ved å knytte sammen all vår kompetanse innen People & Organisation, skaper vi skreddersydde løsninger for våre kunders utfordringer. Med et enestående nettverk av mer enn 10.000 eksperter i 138 land tilbyr vi unike tjenester og innsikt som garantert skaper verdier for våre kunder.

 

Kontakt oss

Erland Nørstebø
Senior skatterådgiver | Partner
Tlf: 952 60 669
Kontakt meg

Ole Schei Martinsen
Partner | Consulting
Tlf: 952 61 162
Kontakt meg

Følg oss