Skatt

 

Vi bistår våre kunder med fullbredde skatterådgivning til personer og selskaper i alle størrelser. Vi har spesialkompetanse innen komplekse skattespørsmål og ved etablering av strategier for skattehåndtering på det norske og internasjonale markedet. Enhver transaksjon innebærer skatte- og avgiftsspørsmål av ulik art, og et marked med stadig økende reguleringer og tøffe økonomiske krav er utfordrende for ledelse, aksjonærer og ansatte.

Gjennom vårt nettverk av skatte- og avgiftsrådgivere i 158 land kan vi tilby helhetlig bistand uansett hvor i verden virksomhet drives. Vi yter også bistand innen forretningsjuridiske spørsmål og har juridisk kompetanse for løsninger innen alle sentrale rettsområder.

 

Kontakt oss

Lars Helge Aasen
Senior skatterådgiver | Partner
Tlf: 952 60 274
Kontakt meg

Følg oss