Digitalisering og bransjeglidning

 

Digitalisering er det sentrale virkemiddelet innen forretningsutvikling og innovasjon i 2017 og utgjør en stadig viktigere del av den totale konkurransekraften til selskaper.

58% av norske bedrifter har vært utsatt for et cyberangrep de siste 12 månedene.Cybersecurity

Nye digitale forretningsmodeller utvikles, ny teknologi blir stadig mer aktuell og flere begynner å bruke data for å forstå sine kunder bedre. Den digitale transformasjonen gir oss enorme muligheter, samtidig som den fører med seg nye risikoer. Vi kan hjelpe deg å sikre din digitale reise, og styre den risiko du står ovenfor.

Aktuelle utfordringer:

 • Har ledelse og styret forståelse for virksomhetens digitale risiko?
 • Hvilke muligheter og konsekvenser vil det ha å flytte data «til skyen»?
 • Etterleves lovpålagte krav om informasjonssikkerhet og personvern?
 • Er sikkerhetsnivået tilfredsstillende sammenlignet med god praksis?
 • Hvor er forbedringspotensialet størst?
 • Hvilken informasjon er virksomhetskritisk?
 • Hvordan øker vi bevissthet og kunnskapsnivå hos ansatte og ledere?
 • Hvordan evne å oppdage og håndtere større sikkerhetshendelser?
 • Hvem har ansvar for å sikre informasjonsverdiene?
 • Hva er selskapets informasjonsaktiva?

Digitalisering åpner for:

 • Engasjere kunden på nye måter 
 • En mer helhetlig og skreddersydd opplevelse
 • Effektivisering gjennom å strømlinjeforme prosesser
 • Bruk av ny, billig, plattformbasert teknologi - cloud
 • Bruk av data og analyse for å skaffe innsikt i kunden, vurderer risiko, og forstå lønnsomhet

Samlet utfordrer digitalisering alle forretningsmodeller, på tvers av bransjer og industrier. Derfor er alle selskaper nødt til å spørre seg selv, hvilke grep bør vi og må vi ta for å møte de muligheter og utfordringer digitalisering representerer?

Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør

Hvordan håndtere og bruke data og analyse til å utvikle konkurransefortrinn

90% av dataene som er tilgjengelig i dag var ikke tilgjengelig for 2 år siden. I den stadig økende mengden av data ligger muligheten for økt innsikt om egen virksomhet, kundene, markeder og konkurrenter. Stadig flere norske selskap er i ferd med å utnytte mer avanserte analyseteknikker for å kunne ta bedre beslutninger, levere bedre produkter og tjenester, optimere prosesser og oppnå konkurransefortrinn.

Samtidig opplever vi at mange selskap synes det er utfordrende å navigere i den raske teknologiske utviklingen og eksplosjonen i datavolum, og greier ikke helt å realisere verdien som ligger i dataene. Det er her vi i PwC kan bistå, som en samarbeidspartner som forstår både forretningsproblemstillinger og teknologi, og hvordan man kan benytte riktig teknologi for å oppnå langsiktige resultater.

Vi kan bistå med å...

 • identifisere og prioritere problemstillinger og spørsmål som krever innsikt i komplekse data
 • finne frem de dataene som kan besvare viktige strategiske spørsmål
 • etablere de verktøy og analytiske metoder som er nødvendige
 • og ikke minst – sette innsikten i system, og sørge for at den gir verdi
Hvordan håndtere og bruke big data til å utvikle konkurransefortrinn

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft
Partner | Leder IT Risk
Tlf: 974 74 469
Kontakt meg

Are Muri
Partner | Leder Business Technology
Tlf: 952 60 068
Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik
Direktør | Leder Cybersikkerhet
Tlf: 951 02 435
Kontakt meg

Magne Bakkeli
Direktør | Fagansvarlig Data & Analytics
Tlf: 916 62 269
Kontakt meg

Nils Harald Børve
Senior Manager | Leder Cybersikkerhet i Region Vest
Tlf: 952 60 961
Kontakt meg

Aleksander Berge
Manager | Konsulent Data & Analytics
Tlf: 952 60 913
Kontakt meg

Bård Strøm
Senior Manager | Ansvarlig Digitale Målbilder i Region Vest
Tlf: 982 64 398
Kontakt meg

Pål Kulø Lønseth
Partner | Leder Gransking
Tlf: 965 01 616
Kontakt meg

Følg oss