Delta i vår globale undersøkelse om økonomisk kriminalitet

Trykk her for å gjennomføre undersøkelsen

Undersøkelsen har siden oppstarten i 2003 blitt en av de ledende internasjonale kartleggingene av korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Spørsmålene i undersøkelsen fokuserer på korrupsjon / bestikkelser, hvitvasking av penger, nettkriminalitet og brudd på konkurranselover.

Ditt svar er viktig for å kartlegge omfanget av økonomisk kriminalitet i næringslivet i Norge. Resultatene vil bli publisert på et seminar i Oslo i januar, hvor du er hjertelig velkommen til å diskutere resultatene med næringslivsaktører og ledende myndigheter innen kriminalitetsforebygging.

Hvis du har noen spørsmål eller møter tekniske problemer for å fullføre undersøkelsen, vennligst ta kontakt med Knut Erik Friis i PwC på telefon: + 47 95 26 08 43, eller send en e-post til: knut.erik.friis@no.pwc.com.

Takk for hjelpen!