View this page in: English


Følg oss på   Twitter LinkedIn Facebook Youtube Google+

Avdekke og håndtere

PwC tilbyr profesjonell bistand til faktumundersøkelse av alle typer hendelser og situasjoner hvor det er behov for å skaffe kunnskap om hva som har skjedd. Det kan være seg mistanke om eller bekreftede forhold og varsler. PwC bistår virksomheter og advokatfirmaer med kvalifiserte tekniske, finansielle undersøkelser og verdivurderinger

 

Forebygge

PwC bidrar til å forebygge og sikre at din organisasjon unngår økonomiske tap og skade av omdømme, samt etterlever lover og regler. Vi bistår innen fagområdene antikorrupsjon, antihvitvask og, bakgrunnsundersøkelser, samt utforming, implementering og testing av internkontroll.

 

Sikkerhet og beredskap

PwC bistår virksomheter i å identifisere sårbare områder for mulig diskontinuitet av virksomhetens normale drift, utvikle forebyggede tiltak for å sikre normal drift og utvikle en helhetlig beredskapstankegang
for å håndtere uforutsette hendelser.

 

Integrity Due Diligence

Å ivareta din integritet og ditt omdømme er kjernen i våre tjenester. Regulatoriske myndigheter, nasjonalt så vel som internasjonalt, fremhever integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence) som et viktig redskap for å unngå å bli involvert i korrupsjon, misligheter og annen ulovlig eller uetisk adferd.