Revisjon og bekreftelser

Vårt hovedmål er økt tillit til økonomisk informasjon, i tillegg til god styring og kontroll.

Revisjon som verdiskapning

Tillit til økonomisk informasjon påvirker næringslivets evne til verdiskaping og vekst. Som revisor bruker vi mye tid på å forstå selskapenes prosesser for verdiskaping og de interne rutinene som understøtter kvaliteten i den finansielle rapporteringen. Kombinert med vår kompetanse, gjør dette oss til en verdifull diskusjonspartner.

Vi holder deg oppdatert

Ved å konsentrere revisjonen om de områdene som har størst risiko, sikres en effektiv og god revisjon. I PwC tror vi på skreddersøm, og vi er garantisten for at du alltid er oppdatert på de regulatoriske og bransjemessige kravene som gjelder for deg. Vår jobb er å sikre at du nyter den tilliten ditt selskap fortjener.


Jeg ønsker hjelp innen:

Avtalte kontrollhandlinger

For selskaper som ønsker en ekstra kontroll av enkelte regnskapsposter, kan PwC gi en solid og detaljert gjennomgang og rapportere funnene til oppdragsgiver.

Les mer

Kontakt oss

Leif Arne Jensen
Partner | Leder Revisjon
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Følg oss