IFRS – konvertering og tilpasning til endringer

 

Internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) bidrar til at brukere av finansiell informasjon lettere kan forstå og sammenligne finansiell informasjon på tvers av landegrenser. Overgang til IFRS-rapportering kan være en krevende prosess, og er et regnskapsspråk preget av hyppige endringer. Det stiller dermed store krav til oppfølging og tilpasning også etter en overgang.

 

IFRS og kompetansebehov 

IFRS kan påvirke flere av selskapets rutiner og systemer, og stiller økte krav til selskapets kompetansebehov. Overgangen kan også ha innflytelse på resultatet selskapet rapporterer, samt selskapets balansestørrelser.

Dersom en børsnotering vurderes, er det viktig å vite at børsnoterte selskaper må bruke IFRS, og det kan være en fordel å gå over til dette i god tid før børsintroduksjonen.

Noen av utfordringene som må håndteres ved en IFRS-konvertering:

  • Konsekvenser for rapporterte resultater, balansestørrelser og sentrale nøkkeltall
  • Tilpasning til nye regnskapsmessige løsninger
  • Økt tilleggsinformasjon og systemer for innhenting
  • Konkret vurdering av konsekvens for sentrale enkeltposter/-områder som eksempelvis finansielle instrumenter, driftsmidler, tidligere oppkjøp og skatt
  • Behov for økt kompetanse, både for å gjennomføre overgangen til IFRS og den løpende rapportering i ettertid

Hvordan kan PwC hjelpe:

PwC har spesialister med omfattende kunnskap om IFRS, inklusive komplekse områder som finansielle instrumenter, pensjoner og virksomhetssammenslutninger.

Vi har lang erfaring med å bistå kunder i både konvertering og tilpasning til løpende endringer i rapporteringskravene. Vi bidrar med ledelse og struktur gjennom de operasjonelle utfordringer som endringer i regnskapsspråk vil medføre.

 

Kontakt oss

Leif Arne Jensen
Partner | Leder Revisjon
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Følg oss