Bærekraft og samfunnsansvar


Bærekraft og samfunnsansvar står i dag høyt på mange selskapers dagsorden, og blir i økende grad sett på som viktige forutsetninger for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold, i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter.

 

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Følg oss