Bærekraft og samfunnsansvar

Se siden på: English

Bærekraft og samfunnsansvar står i dag høyt på mange selskapers dagsorden, og blir i økende grad sett på som viktige forutsetninger for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold, i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter.


PwC kan bistå våre klienter med følgende tjenester:

Mulighets- og risikoanalyse
Vi kan hjelpe virksomheter med å forstå hvordan de påvirkes - både strategisk og operasjonelt - av nye utviklingstrekk og utfordringer relatert til bærekraftig virksomhetsutvikling, slik at de kan kapitalisere på nye muligheter og håndtere risikoer.

Bærekraftig virksomhetsstyring
Vi kan bistå virksomheter med å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i styrings- og kontrollsystemer.

Bærekraftsrapportering
Vi kan bistå virksomheter med å etablere og utvikle bærekraftsrapportering i tråd med anerkjente standarder.

Bridging the Gap
PwC har nettopp lansert en global undersøkelse som omhandler hvordan investorer ser på ESG (Environment, Social and Governance). Dette er en videreføring av en tidligere undersøkelse som fokuserte på hvordan forvalterne jobber med det samme temaet.

PwC Samfunnsansvar 100
Kommunikasjon av samfunnsansvar blant Norges 100 største selskap.


I tillegg har PwC spisskompetanse på å forebygge korrupsjon, og granske nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker samt andre former for økonomisk kriminalitet.