Bærekraft og samfunnsansvar

View this page in: English


PwC kan bistå våre klienter med følgende tjenester:

Mulighets- og risikoanalyse
Vi kan hjelpe virksomheter med å forstå hvordan de påvirkes - både strategisk og operasjonelt - av nye utviklingstrekk og utfordringer relatert til bærekraftig virksomhetsutvikling, slik at de kan kapitalisere på nye muligheter og håndtere risikoer.

Bærekraftig virksomhetsstyring
Vi kan bistå virksomheter med å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i styrings- og kontrollsystemer.

Bærekraftsrapportering
Vi kan bistå virksomheter med å etablere og utvikle bærekraftsrapportering i tråd med anerkjente standarder.


I tillegg har PwC spisskompetanse på å forebygge korrupsjon, og granske nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker samt andre former for økonomisk kriminalitet.