Corporate Governance

View this page in: English Corporate Governance

En sentral del av corporate governance omhandler ansvars- og rollefordeling mellom selskapets eiere, styre, ledelse og øvrige interessenter (eierstyring). I Norge er det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet og utvikling plassert hos styret. Styrets rolle, og ikke minst styrets samspill med eierne på den ene siden og ledelsen på den andre, er avgjørende for at selskapet skal fremstå på en tillitsvekkende måte overfor selskapets ulike interessenter.

Corporate governance handler videre om hvordan selskapets ledelse gjennom tydelige rammer og retningslinjer styrer adferd og beslutninger i virksomheten (selskapsledelse). Rammene og retningslinjene beskriver blant annet verdier, etiske retningslinjer, prinsipper og styringsmodell som gjelder for virksomheten. Omfanget og kompleksiteten i en slik struktur vil variere avhengig av virksomhetens størrelse og aktiviteter.

Vi har gjennom en årrekke jobbet med corporate governance både i Norge og internasjonalt. Våre eksperter på området kan bistå uavhengig av bransje, størrelse og kompleksitet i virksomheten.

Les mer om våre forskjellige tjenester her:

Styreevaluering
Bistå revisjonsutvalg
Profesjonalisere styrets arbeid
Etablere, benchmarking og vedlikehold av styringsstruktur