PwC støtter unikt forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet


Fredag 15. august 2014 etablerte en lang rekke organisasjoner et meget spennende forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet – Center for Cyber and Information Security. Partnerne inkluderer fire høgskoler, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST, Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og flere av politiets særorganer, Statkraft, Statnett, Oppland Fylkeskommune, IBM, PwC og flere andre private bedrifter. Disse bidrar med ressurser til senteret for å etablere en av Europas største akademiske faggrupper i informasjonssikkerhet.

 

CCIS skal bestå av flere faggrupper, delsentre og forskningslaboratorier, blant annet innen etterforskning av cyberkriminalitet, biometri, cyberforsvar, cybersikkerhet av prosesskontrollsystemer, informasjonssikkerhetsledelse og personvern.

Risikoene innenfor cybercrime og informasjonssikkerhet har aldri vært større. Ukentlig leser vi om betydelige anslag mot både privat og offentlig sektor, og store verdier står på spill. "Det er på høy tid at Norges beste fagmiljøer forener krefter" sier Tom Remberg og Erlend Skuterud fra PwC.

PwC støtter CCIS ved å tilgjengeliggjøre vårt internasjonale kompetansenettverk og praktiske erfaringer med cyber- og informasjonssikkerhet til forskningsprosjektene som skal gjennomføres i senterets regi. Helt konkret har vi avsatt en pott med timer fra våre erfarne konsulenter vi gir bort til senteret som de kan benytte inn i forskningsprosjektene.

CCIS skal være et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening på å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. CCIS er lokalisert i nye lokaler på Høyskolen i Gjøvik. For mer informasjon om CCIS: www.ccis.no og www.facebook.com/centerforcis.

Vi gleder oss over at det viktige arbeidet i CCIS nå er i gang, og vi i PwC ser frem til å bidra til økt forståelse og nasjonal kunnskap om hvordan vi fremover skal kunne håndtere de økende truslene mot sikring av virksomheters verdier.

Det er på høy tid at Norges beste fagmiljøer forener krefter.

Tom Remberg og Erlend Skuterud PwC

Kontakt oss

Jonas Gaudernack
Partner
Tlf: 952 60 769
Kontakt meg

Følg oss