PwC støtter unikt forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet

CCIS skal bestå av flere faggrupper, delsentre og forskningslaboratorier, blant annet innen etterforskning av cyberkriminalitet, biometri, cyberforsvar, cybersikkerhet av prosesskontrollsystemer, informasjonssikkerhetsledelse og personvern.

Risikoene innenfor cybercrime og informasjonssikkerhet har aldri vært større. Ukentlig leser vi om betydelige anslag mot både privat og offentlig sektor, og store verdier står på spill. "Det er på høy tid at Norges beste fagmiljøer forener krefter" sier Tom Remberg og Erlend Skuterud fra PwC.

PwC støtter CCIS ved å tilgjengeliggjøre vårt internasjonale kompetansenettverk og praktiske erfaringer med cyber- og informasjonssikkerhet til forskningsprosjektene som skal gjennomføres i senterets regi. Helt konkret har vi avsatt en pott med timer fra våre erfarne konsulenter vi gir bort til senteret som de kan benytte inn i forskningsprosjektene.

CCIS skal være et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening på å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. CCIS er lokalisert i nye lokaler på Høyskolen i Gjøvik. For mer informasjon om CCIS: www.ccis.no og www.facebook.com/centerforcis.

Vi gleder oss over at det viktige arbeidet i CCIS nå er i gang, og vi i PwC ser frem til å bidra til økt forståelse og nasjonal kunnskap om hvordan vi fremover skal kunne håndtere de økende truslene mot sikring av virksomheters verdier.