Vi møter mange fellesnevnere når vi snakker med våre kunder om hva som opptar dem. Vi har valgt å kalle disse for utfordringer – og presenterer et utvalg av disse på denne siden.
    Mange utfordringene krever en tverrfaglig tilnærming, hvor våre revisorer, rådgivere, regnskapsførere og advokater jobber sammen for å skape en helhetlig løsning.