Utfordringer

Integrert rapportering v/Eli Moe-Helgesen
Generasjonsskifte v/Eivind Nilsen
PwC ledende innen internasjonal mva og det digitale tjenestemarkedet v/ Espen Qvist
1 2 3

 

Vi møter mange fellesnevnere når vi snakker med våre kunder om hva som opptar dem. Vi har valgt å kalle disse for utfordringer – og presenterer et utvalg av disse på denne siden.
Mange utfordringene krever en tverrfaglig tilnærming, hvor våre revisorer, rådgivere, regnskapsførere og advokater jobber sammen for å skape en helhetlig løsning.