Energibransjen


Energibransjen har gjennomgått store endringer de siste årene, og det er lite som tyder på at det vil bli færre endringer i fremtiden. PwC har via sitt internasjonale nettverk av spesialister innen energi bygget opp en dyptgående kunnskap som bidrar til at våre klienter innen energi og utilities er godt posisjonert for fremtiden, uansett hvor de måtte operere og innenfor hvilke delsegmenter de befinner seg.

 

I fremtiden er det forventet at energibransjen vil preges av:

  • Fortsatt konkurransepress og regulatorisk risiko
  • Økende internasjonalisering
  • Endringer i teknologier
  • Press på kostnadsstrukturen
  • Press på økt bruk av miljøvennlige løsninger
  • Potensielt store investeringsbehov med usikker inntjening

PwC’s industrigruppe jobber med de største energiaktørene i Norge og internasjonalt, og har en unik kompetanse når det gjelder alle bedriftsmessige aspekter av energi, infrastruktur og klimaspørsmål. Vi bistår gjerne med rådgivning innen olje og gass, vann og avløp, kraft og petroleumsvirksomhet.

Kontakt oss

Thomas Fraurud
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 878
Kontakt meg

Knut Ekern
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 044
Kontakt meg

Følg oss