Kraft


PwC har et betydelig engasjement i kraftsektoren og regnes som en av de ledende leverandørene av revisjon, skatt og konsulenttjenester. Vi arbeider for selskap av alle størrelser og på tvers av alle segmenter, både kraftprodusenter, kraftleverandører, netteiere og tjenesteprodusenter.

 

Vi ser at våre kunders verdiskapning blir utfordret på flere fronter, for eksempel:

 • relatert til nett og produksjonsanleggene kan det være å håndtere utfordringer knyttet til en aldrende infrastruktur og bygging av ny kapasitet (både produksjon og nett)
 • relatert til kraftselskapenes finansielle integritet kan det være utfordringer med tilgang til kapital, lånebetingelser, utbyttemodell / -nivå
 • relatert til kraftkunder kan det være utfordringer med implementering av AMS og endringer i kundekommunikasjon og -relasjon, samt økende kostnad for å betjene kundene
 • relatert til kraftselskapenes ansatte kan det være bistå med strategier for å møte ”aldersbølgen ”, e.g. hvordan måle resultater og hvordan sikre god rekruttering og tilgang på nødvendig kompetanse
 • relatert til regulator og rammebetingelser kan det være å bistå med regulatorisk rapportering, regulatoriske tilpasninger og kompetanseforskriften


Vårt tjenestespekter dekker de fleste behov dagens kraftselskap har innen revisjon og regnskap, skatt, strategi og omstilling. Vårt bransjearbeid i PwC er samlet rundt et antall arbeidsstrømmer ("Power & Utilities Centre of Excellence”).  PwC investerer og bygger kompetanse rundt disse både i Norge og internasjonalt:

 • Transaksjoner
 • Utbygging og investeringsprosjekter
 • Fornybar energi
 • Anleggsforvaltning og best practice knyttet til drift- og vedlikehold
 • Smartgrid og AMS
 • Regulering
 • Finansiell rapportering og assurance
 • Energihandel og risikostyring.

Kontakt oss

Thomas Fraurud
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 878
Kontakt meg

Knut Ekern
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 044
Kontakt meg

Stian Gårdsvoll
Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge
Tlf: 952 61 402
Kontakt meg

Følg oss