Petroleumsvirksomhet


PwC har lang erfaring i håndtering av skatte- og regnskapsspørsmål for aktører på norsk sokkel, og kan tilby tjenester til både utvinningsselskaper og serviceselskaper innen petroleumsvirksomheten.

 

Reglene for skattlegging er i stadig utvikling, og ethvert selskap som er aktivt på norsk kontinentalsokkel møter hele tiden nye utfordringer innen både skatt og regnskap. God lønnsomhet er avhengig av effektiv håndtering av skatte- og regnskapsspørsmål.

Vår energigruppe tilbyr utstrakt og mangesidig kunnskap og erfaring innen petroleumsskatterett og oljeregnskap – to fagområder som er uløselig knyttet sammen. Våre spesialister har bakgrunn fra oljeselskaper, norske skattemyndigheter og Finansdepartementet.

 

Energigruppen tilbyr en rekke tjenester innenfor petroleumsskatterett og oljeregnskap, herunder:

  • fortløpende skatte- og regnskapsrådgivning
  • selskapsstrukturering og omorganisering
  • transaksjonsstøtte
  • overdragelser av lisenser og andeler på norsk sokkel
  • representasjon overfor skattemyndighetene
  • internprising (transfer pricing) – nasjonalt, internasjonalt og allokering sokkel/land
  • bistand og prosess i klage- og rettssaker
  • kurs og seminarer – generelle og spesielt tilpassede

Kontakt oss

Knut Ekern
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 044
Kontakt meg

Følg oss