Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Advokat | Direktør, PwC Norway

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat tilknyttet bedriftsskattegruppen. Hans kjernekompetanse og kjerneområde er internasjonal beskatning hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskaper, finansieringsforetak og andre FS-relaterte enheter i spørsmål knyttet til internasjonal beskatning, regulatorisk jus knyttet til FS-sektoren, samt EU/ EØS-rettslige spørsmål. Han har også kjernekompetanse innen beskatning av finansielle instrumenter. Kim bistår også generelt i saker som vedrører både nasjonal og internasjonal beskatning og selskapsrett, herunder restruktureringer og reorgansieringer, korrespondanse med ligningsmyndigheter og andre myndigheter, og ligningstekniske spørsmål.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 609

Kontakt meg

Fagområde

  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Nasjonal bedriftsbeskatning