Therese Karoline Larsen

Advokat | Partner, PwC Norway

Therese Karoline Larsen er partner og advokat i Advokatfirmaet PwC. Therese er ansvarlig for rådgivning på det nasjonale personskatt- og lønnsområdet. og er nasjonal leder for Knowledge Management med et brennende faglig engasjement. Hun har også erfaring fra internasjonal personbeskatning, og er en av fem partnere i PwC sin Human Resource Services-avdeling, som er ett av Norges største fagmiljøer innen internasjonal mobilitet. 
Kjernekompetansen til Therese er innen lønnsområdet, og skattespørsmål som oppstår i arbeidsgiver- arbeidstakerforhold. Hun rådgir selskaper av alle størrelser med utfordringer innen et fagområde med stort spenn, eksempelvis knyttet til incentivordninger for ansatte, ansatte i endringsprosesser (eksempelvis skattespørsmål som oppstår ved restruktureringer, ansettelser og avslutning av arbeidsforhold), naturalytelser (eksempelvis velferdstiltak som firmaturer og gaver, bilordninger/firmabil), kundepleie, reiseregninger og kostnadsdekning, og arbeid/virksomhet over landegrensene. 
Therese er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2001, og har tidligere arbeidet ved Oslo likningskontor og i Skattebetaleforeningen. Hun har også erfaring som veileder og sensor for masteroppgavestudenter ved det juridiske fakultet ved UiO. 
Therese er en erfaren foreleser, og holder mange kurs og foredrag. Hun er profilert i media og tidsskrifter, og er en av initiativtakerne bak Norges Skatteblogg.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 154

Kontakt meg

Fagområde

  • Global Mobility
  • Reward & Pension
  • Personal tax