Torben Foss

Advokat | Direktør, PwC Norway

Torben Foss har arbeidet i offentlig forvalting i nesten 25 år. Han har blant annet vært ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, Assisterende Fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet og utstasjonert for Utenriksdepartementet i Buenos Aires og i Brussel.
Torben har arbeidet i PwC siden 1999, og han har bygget opp sjømatavdelingen i selskapet. Ved siden av juridiske spørsmål knyttet til oppdrettsnæringen og fiskerinæringen i Norge, har han vært sterkt involvert i de omfattende eierskiftene som har funnet sted i fiskerinæringen internasjonalt det siste ti-året.

Torben Foss forhandlet i sin tid frem protokollen om handel med fisk i EØS-avtalen. Det har gitt ham innsikt i de rettighetene og pliktene som knytter seg til den, både for statene og for individene. Han har vært involvert i en rekke saker om norske sjømatbedrifters rettigheter i forhold til EU-kommisjonen og til ESA.       

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 299

Kontakt meg

Fagområde

  • EU/EØS-rett
  • Fiskerirett
  • Kontraktsrett