Geir Inge Lunde

Partner, PwC Norway

Geir Inge Lunde er partner. Han er videre medlem av PwCs nasjonale ledergruppe og Finanspartner/CFO for PwC Norge. Han har over 25 års erfaring som revisor og har ledet revisjonsoppdrag for en rekke større selskaper, også børsnoterte.

Geir Inge har utstrakt bransjeerfaring innen fiskeoppdrett, bankvirksomhet, infrastruktur og oljeservice. Han har også ledet en rekke rådgivningsoppdrag innen transaksjonsstøtte, due diligence, verdsettelser, omdannelser, fusjon/fisjon og refinansiering.

Han er en ofte benyttet foredragsholder innenfor strategi, ledelse og personlig utvikling.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 232

Kontakt meg