Magnus Young

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway

Rolle

Magnus er Senior Manager i PwCs bærekraftsavdeling og leder prosjekter innen strategi, styring og rapportering med fokus på bærekraft. Magnus er blant Norges ledende eksperter på vesentlighetsanalyser, målstyring og rapportering knyttet til bærekraft.

Relevant erfaring

Magnus har ledet en rekke prosjekter innen olje, gass og energibransjene i Norge. Han har blant annet bistått Tafjord Kraft med utforming av strategi, styring og rapportering for bærekraft, HitecVision med ESG-målstyring og rapportering, Neptune Energy med styrende dokumenter for klima og miljø, Reach Subsea med bærekraftsrapportering og Petoro med evaluering av styrets arbeid. Magnus har også ledet prosjekter knyttet til vesentlighetsvurderinger og strategiske tiltak for bærekraft for Eika Gruppen og Kavli Norge.

Magnus leder PwC Norges årlige Bærekraft 100-rapport, som kartlegger styring og rapportering knyttet til bærekraft blant Norges 100 største selskaper og benchmarker disse mot sammenlignbare selskaper i over 20 andre land i verden. Magnus ledet også arbeidet med Nordic CEOs for a sustainable future-rapporten, som kartla hvordan ledelsen i 14 av Nordens største selskaper jobber for å bygge en kultur for bærekraft. Magnus er også gjesteforeleser ved NHH om utviklingen av bærekraftsrapportering, som ledd av master-programmet i revisjon og regnskap.

Magnus har en dobbel mastergrad i offentlig politikk og administrasjon fra London School of Economics and Political Science og Lee Kuan Yew School of Public Policy.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 531

Kontakt meg

Fagområde

  • Strategi
  • Målstyring
  • Rapportering
  • Risikovurderinger