Rita Granlund

Partner | Assurance, PwC Norway

Rita er partner og statsautorisert revisor og har siden hun startet i PwC i 1985 arbeidet med selskaper innenfor de fleste bransjer, med spesiell fokus de siste år på shipping, offshore, handel , service og tele. Rita har betydelig erfaring som oppdragsansvarlig revisor for nasjonale og internasjonale selskaper notert på ulike børser (OSE, Nasdaq, New York og London). Hun har arbeidet med flere store og kompliserte transaksjoner som oppkjøp, fusjoner, restruktureringer og børsnoteringer. Rita har også erfaring med intern kontroll prosjekter og revisjon av selskaper underlagt SoX (Sarbanes-Oxley Act). Hun er en av forfatterne av ”Konsernregnskap Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS (2010)”.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 237

Kontakt meg