Torbjörn Gärdehall

Torbjörn Gärdehall

Partner | Deals, PwC Norway

Torbjörn er partner i PwC Deals og leder gruppen for verdivurdering og finansiell modellering.

Han har mer enn 20 års erfaring i å hjelpe klienter med å skape verdi gjennom fusjoner, oppkjøp, salg, restrukturering og refinansieringer.

Torbjörn bistår industrielle selskaper og finansielle investorer med å utforme oppkjøpsstrategier, gjennomføre oppkjøp, bistå i forhandlingssituasjoner og implementere tiltak og endringer for å oppnå synergier og forbedringer.

Torbjörn har lang erfaring fra verdivurderinger, finansiell modellering, finansiell due diligence, bistand med salg av virksomheter og utforming av aksjekjøpsavtaler og kjøpsprisallokeringer.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 337

Kontakt meg