Erfarne søkere

PwC er på jakt etter nye kollegaer som kan bidra til å skape videre vekst. Vi er PwC. Er du?

Hvem søker vi?

Vi ønsker å ansette engasjerte og dyktige mennesker som kan bidra til å styrke PwC og skape verdier for våre kunder.

Vi søker folk med relevant erfaring innenfor både revisjon, rådgivning og advokatvirksomhet.

Når vi rekrutterer – nyutdannede eller kandidater med erfaring – er det mange faktorer som spiller inn. Vi har naturligvis fokus på faglige resultater, men dine personlige egenskaper og erfaring er også viktig.
 

Søknadsprosessen for erfarne søkere

Vi ønsker at alle søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema, samt laster opp CV, vitnemål og ev. attester.

Du kan enten søke på konkrete utlyste stillinger eller sende oss en åpen søknad. Du vil motta en bekreftelse når vi registrerer din søknad.

Vi legger vekt på å gjøre en grundig vurdering av alle innkomne søknader, derfor varierer det noe hvor lang tid det vil ta før du får en endelig tilbakemelding på om du skal til intervju.

Har du ytterligere spørsmål om søknadsprosessen, er det bare å ta kontakt med oss!

 

Advokathuset PwC

Vi ønsker oss flere dyktige kollegaer!

Hvorfor trives vi?

Vi som jobber i PwC er del av en organisasjon som legger vekt på trivsel og samhold. Når vi spør våre medarbeidere hvorfor de trives hos oss, er det nettopp trivsel og samhold de trekker frem. Trivsel handler om hvordan vi jobber sammen i hele organisasjonen.

Arbeidsmiljø og kultur

PwC er en internasjonal virksomhet. Selv om man jobber mer på tvers av landegrensene og avstandene synes kortere, er det forskjeller i kultur, tankesett og prioriteringer.

I PwC tror vi det er nettopp mangfoldet og forskjellene som best gjør oss i stand til å bistå våre klienter; en lokal tilnærming i et internasjonalt perspektiv. En slik tilnærming avhenger av enkeltindividet. Det våre medarbeidere har til felles, er at de er forskjellige. Det er nettopp ved å ta vare på forskjellene at nye tanker og nye måter å betrakte verden på får grobunn og mulighet til å utvikle seg.

Vi i PwC tror på sterke relasjoner – mellom kolleger og med klientene. Vi tror på de bånd som oppstår når enkeltindivider respekterer hverandre og drar nytte av forskjellene for å nå et felles mål. Vårt fundament er kvalitet i alle ledd i organisasjonen. Vi stiller høye krav til integritet og etterlevelse av vårt interne regelverk kalt Code of Conduct. Vi har allikevel stort rom for individuell frihet og utvikling.

Utvikling og oppfølging

Utvikling og oppfølging av våre medarbeidere er noe vi vektlegger i PwC.

Det er så viktig at en av selskapets overordnede målsetninger er “å foredle selskapets medarbeiderstab, ivareta lojalitet og medarbeidertilfredshet”. Vi etterstreber i stor grad at den enkelte skal få muligheten til å utvikle seg både faglig og personlig. Bare ved å utvikle riktig kompetanse og erfaringsbredde hos den enkelte medarbeider, vil vi kunne lykkes som organisasjon.

Career Coach

PwC tilbyr unike muligheter for hver enkelt til å bygge sin individuelle karriereplan. Alle som jobber i PwC har en counsellor, uavhengig av stillingsnivå. Career Coach sin primære oppgave er å bidra til at du utvikler deg innenfor rammene av dine ønsker, ambisjoner og prestasjoner i kombinasjon med selskapets strategi, behov og muligheter til å imøtekomme dette.


Evalueringer

I PwC legger vi vekt på kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere. Dette gjør vi blant annet ved å evaluere klienter/prosjekter du deltar på. I forkant av prosjektet setter teamet seg ned sammen og blir enige om felles forventinger og målsetninger for prosjektet. I tillegg til løpende tilbakemeldinger vil du motta skriftlige evalueringer minst fire ganger i året.

Kontakt oss

Anne Eik Ismar

Talent Acquisition Leader, PwC Norway

Tlf: 952 60 233

Ida Kristin Antonsen

Talent Acquisition Consultant, PwC Norway

Tlf: 917 79 199