Regnskap | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Tall er tillit

Det ligger mange premisser til grunn for å kunne skape verdifull drift og fremoverlent forretning.

Et grundig regnskap er verdifullt for bedriftens ledelse, både i forhold til å drive ryddig og innenfor de krav og forventninger som ligger i bunn, men også for å ha et tydelig helhetsbilde over bevegelsesmuligheter. Det er først når du har denne oversikten du vet om du kan satse eller om du bør avvente eventuelle muligheter. Med tverrfaglig kompetanse, lojalitet, kvalitet og grundighet sørger vi alltid for at du som kunde leverer i henhold til gjeldende regelverk. Ikke minst evner vi å løfte blikket og se sammenhengene i tallmateriale slik at de representerer en reell nytteverdi for din virksomhet.

PwC har et av landets aller fremste kompetansemiljøer innenfor regnskapsføring og rådgivning. Hver dag leverer vi nøyaktig kvalitet med forutsigbarhet i pris til en lang rekke norske og internasjonale virksomheter. Gjennom PwC får du tilgang til ledende systemer, kompetanse og effektive regnskapstjenester. 

Accounting i PwC Bergen
Del

Det er først når du har denne oversikten du vet om du kan satse eller om du bør avvente eventuelle muligheter.

Kristoffer Vassdal PwC i Bergen


Jeg ønsker hjelp innen:

Regnskap

Regnskapet er et verdifullt verktøy for bedriftens ledelse, enten det er for å vite økonomisk status eller som strategisk styringsinformasjon. For å brukes slik må regnskapet være oppdatert og presentert på en lett forståelige måte.

Kontakt: Kristoffer Vassdal | Partner i PwC Bergen | Tlf: 982 64 300

Se mer

Lønn og HR-funksjoner

Lønnskjøring og HR-funksjoner er selvstendige støttefunksjoner for din bedrift – i og for seg uavhengig av regnskapsføringen. Våre kunder opplever både bedre effektivitet og økt trygghet når vi også håndterer disse funksjonene.

Kontakt: Kristoffer Vassdal | Partner i PwC Bergen| Tlf: 982 64 300

Se mer

Ledelse rapportering

Vi skreddersyr regnskapsrapporter til dine behov for styringsinformasjon - nøkkeltall tilpasset din bedrift. Uansett behov vil rapportene alltid være oppdatert, og du bestemmer selv om du vil bruke PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kontakt: Kristoffer Vassdal | Partner i PwC Bergen| Tlf: 982 64 300

Se mer

Forretningsjus og skatt

Advokatene er del av PwCs internasjonale advokatnettverk, og har spisskompetanse innen forretningsjuridisk rådgivning med særlig fokus på skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, transaksjoner, arbeidsrett, lønn og pensjon, immigrasjon, tvisteløsning og andre alminnelige forretningsjuridiske tjenester.

Kontakt: Dag Saltnes | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 60 632

Se mer

Tallkunstneren fra Bergen

Partner og leder for PwCs regnskapsavdeling i Bergen, Kristoffer Vassdal teller ikke på tallene som andre - han driver med tillitsskapende tallformidling.

- Regnskap i seg selv kan nok virke som grått og kjedelig - en nødvendighet, men i en verden der "alle kan regne", er det ofte andre elementer som skiller oss fra konkurrentene. Jeg pleier å si at vi ikke eier noe som helst i vår bedrift, foruten tilliten til å utføre et stykke arbeid – og den eier vi ikke særlig lenge om ikke vi leverer over forventning på alle områder. Mine kolleger er mennesker som gjør nettopp det. Og vet du hvor mye det kan ha å si for en virksomhet, å ha en dypere forståelse og oversikt over det store finansielle bildet? Plutselig er kanskje ikke dette faget så grått likevel. 

 

Hvordan jobber dere?

-Jeg vil påstå at det meste av min karriere, i enda større grad enn tallproduksjon, har vært knyttet til det jeg kaller tallformidling. Dette, i kombinasjon med egenskapene til våre medarbeidere - til kompetansehuset PwC, gjør oss annerledes enn mange tradisjonelle regnskapskontorer. For at jeg skal kunne gjøre en absolutt best jobb for mine kunder,  må jeg få mulighet til å bli kjent med kunden - menneskene, selskapet, mål og drømmer, hindringer og utfordringer, hvordan kontantstrømmen henger sammen og påvirker. På denne måten knytter vi en helt egen kontakt og forståelse, og med en trygghet og god oversikt i bunn, har vi et mye større spillerom og mulighetsrom i arbeidet.  Så, det viktigste jeg gjør i jobben min, er å skape gode relasjoner med dem jeg hjelper og jobber for.

Hvilke kunder hjelper dere?

- Det er mangfoldet som gjør dette spennende. Min avdeling har en hovedvekt av kunder i kategorien "små og mellomstore virksomheter", men fellestrekket er ofte at de har behov for noe utover det helt tradisjonelle regnskapsføreroppdraget. Våre kunder trenger mye mer enn debet og kredit. Vi har noen satsingsområder knyttet til for eksempel internasjonale virksomheter, eiendom, kultur- og media, sjømat m.m., men jeg vil heller si at vi jobber mest med kunder som trenger en eller flere spesialtilpasninger.
 

Tallkunstneren fra Bergen - Kristoffer Vassdal
Del

 

Hvorfor er Vestlandet en spennende region?

- Det er jo ingen tvil om at vestlendinger har noen særtrekk som ofte harmonerer med egenskaper for å skape virksomhet og forretning. I Bergen har vi lange handelstradisjoner og et spennende kulturliv. Spesielt sistnevnte står mitt hjerte nært, noe som gjør "broen" mellom Kygo og Erna spennende å jobbe med. Vestlandets potensiale er nærmest utømmelig, og regn nytes best på kontoret.

 

 

Kontakt

Kristoffer Gjerdevik Vassdal

Partner | Leder for Regnskap Bergen, Bergen

982 64 300

Email

Marianne Lyngvær Grov

Manager, Bergen

952 62 879

Email

Elisabeth Eide

Senior Manager, Bergen

952 61 203

Email

Pia-Agneta Oskarsson

Senior Manager, Bergen

982 06 418

Email