Bank og finans | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Fra utfordring til muligheter

Finansnæringen gjennomgår akkurat nå en av de største forandringene bransjen har sett, og myndighetenes krav til selskaper blir strengere.

Med stadig ny teknologi, regulatoriske endringer, uforutsigbar kundeadferd og med økende konkurranse fra kjente og ukjente aktører, står finansbransjen overfor helt nye problemstillinger. Med press på kostnader i tillegg, og et ønske om positiv utvikling i markedsandeler, kreves det mer enn noen gang en god virksomhetsmodell og effektiv drift.

Behovet for kontroll må balanseres mot behovet for vekst og lønnsomhet. Vårt spesialistteam av erfarne revisorer, advokater og konsulenter hjelper selskapet ditt med å sikre vekst også under nye og strengere rammevilkår.

Bank og finans i PwC Bergen
Del

Med kunnskap, erfaring og tverrfaglige kompetanse innen bank og finansvirksomhet, snur vi utfordringer til muligheter. Vi ser fremover, og med fokus på løsning skaper vi verdier for kundene våre.

Rune Strømsnes PwC i Bergen


Jeg ønsker hjelp innen:

Bank og annen finansieringsvirksomhet

Banknæringen er underlagt omfattende regulatoriske rammeverk og det forventes løpende endringer og nye krav fra myndighetene fremover. Dette kommer i tillegg til betydelige utfordringer i de globale finansmarkedene. Det medfører at temaer som bedre kontroll og oppfølging av funding og optimal kapitalisering, implementering av Basel III samt endringer innen IFRS til enhver tid krever gode beslutningsunderlag og riktig styringsinformasjon. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.
Kontakt: Rune Strømsnes | Leder for Bank og finans | Tlf: 952 61 293

 

Se mer

Forsikring

Forsikringsbransjen står overfor omfattende regulatoriske endringer fremover. Dette kommer i tillegg til utfordringer som klimaendringer, lavrentescenarioer og forlenget levealder. Det medfører at tema som bedre kontroll og oppfølging av kapitalisering og kapitalallokering, overgang til Solvens II, endringer innen IFRS, skatt og det å sikre til enhver tid gode beslutningsunderlag og god styringsinformasjon blir viktig. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.
Kontakt: Helene Kubon Skulstad | Leder for Consulting og Forsikring | Tlf: 952 60 649

Se mer

Verdipapirforetak

De siste årene har stadig flere foretak under tilsyn av Finanstilsynet mistet retten til å drive virksomhet. Noe av grunnen til dette er regulatoriske endringer, teknologisk utvikling, økte krav til styring og kontroll, lønnsomhetspress, nedbemanning og så videre. Verdipapirforetakene står overfor en tøff hverdag.
Kontakt: Jon Haugervåg | Leder for Revisjon | Tlf: 952 61 300

Se mer

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning har vært gjennom omfattende regulatoriske endringer. I tillegg kommer utfordringer som sterk konkurranse, volatile markeder og større krav til åpenhet. Det medfører at tema som bedre styring og kontroll, overholdelse av eksterne rammevilkår, produktinnovasjon, honorarstruktur og det å til enhver tid sikre godt beslutningsunderlag og styringsinformasjon blir viktig. Stadig økt press på kostnader og å bevare markedsandeler i en bransje som konsoliderer gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.
Kontakt: Jon Haugervåg | Leder for Revisjon | Tlf: 952 61 300

Se mer

Kontakt oss

Rune Strømsnes
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Helene Kubon Skulstad
Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway
Tlf: 952 60 649
Kontakt meg

Jon Haugervåg
Partner | Leder for revisjon
Tlf: 952 61 300
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg