Deals | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kjøp og salg med største sikkerhet

Vi bistår deg som investor med å se og forstå hele det finansielle bildet knyttet til oppkjøp og transaksjoner.

Med innsikt, analyser, dokumentasjon og sikkerhet, bistår vi med strategisk rådgivning i salg- og oppkjøpsprosesser, finansieringsstrategi, aksjonærforhold og kapitalspørsmål. Vi har oversikt og en total forståelse for grunnleggende finansielle antakelser forbundet ved oppkjøp, fusjoner, fisjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vi strukturerer og utarbeider detaljerte analyser av selskapet som vurderes kjøpt, og bidrar til å gi oppdragsgiveren en bredere forståelse av potensialet i transaksjonen.

Vi peker ut potensielle fallgruver og hjelper deg med å navigere rundt dem. Vår kompetanse og erfaring har gjort oss til markedsledende innen due diligence og verdivurderinger. Ingen i verden har større kapasitet til å gjøre slike jobber enn oss. 

 

 

 

Deals i PwC Bergen
Del

 

 

Vi gjennomfører strategiske og finansielle analyser som påvirker avgjørende beslutningsprosesser i en aktuell transaksjon. Vi avdekker "sorte hull" eller skjulte forpliktelser, og vi sørger for at et kjøp eller salg gjennomføres med største sikkerhet.

Bjørn Gravdal Partner, PwC i Bergen


Jeg ønsker hjelp innen:

Commercial Due Diligence

En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er at man forstår markedet selskapet opererer i og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder. Vi tilbyr Commercial Due Diligence som en uavhengig gjennomgang av et selskaps marked, produkt, kunder og konkurransemessige posisjon.

Kontakt: Hallvard Aarø | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 61 304

Se mer

Financial Due Diligence

Trygghet i fremlagt informasjon og finansielle antagelser er nøkkelområder for kjøper i en transaksjonsprosess. PwC Deals er en ledende leverandør av Financial Due Diligence tjenester. Gjennom vår finansielle gjennomgang bidrar vi med verdifull innsikt, og våre analyser og funn gir kjøper et bedre beslutningsgrunnlag.

Kontakt: Sturle Døsen | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 61 276

Se mer

Business Recovery Services

Økonomisk usikkerhet skaper store utfordringer for mange selskaper i form av utsikter til fallende aktivitet, redusert lønnsomhet og svakere likviditet. I slike situasjoner kan PwC bistå med verdifull innsikt og tillitsvekkende presentasjon av grunnleggende kommersielle, finansielle og operasjonelle forhold som grunnlag for handlingsplaner og opprettholdelse av tillit og troverdighet hos viktige interessenter gjennom perioder med svake resultater og dårlig likviditet.

Kontakt: Jon Haugervåg | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 61 300

Se mer

Kjøp og salg av virksomheter

PwCs M&A-team bistår bedrifter og deres eiere gjennom alle finansielle, strategiske og prosessmessige aspekter i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, gjeldsfinansiering, management buy-outs, kapitalanskaffelse o.l.

Kontakt: Bjørn Gravdal | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 61 275

Se mer

Vendor Due Diligence

For å sikre en effektiv salgsprosess bør selger presentere finansiell informasjon til potensielle kjøpere på en så tydelig og presis måte som mulig. En uavhengig vurdering gir potensielle kjøpere trygghet og innsikt i virksomheten, og den underliggende lønnsomheten.

Kontakt: Sturle Døsen | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 61 276

Se mer

Verdivurdering og finansiell modellering

PwC Deals leverer et bredt spekter av verdivurderingstjenester, eksempler på disse er verdivurdering av hele eller deler av selskap, opsjoner, kjøpsprisallokeringer, nedskrivningstester og finansielle analyser. Vi bistår også virksomheter med finansiell modellering som utvikling og kvalitetssikring av dynamiske og brukervennlige modeller for en rekke formål. Dette inkluderer beslutningsstøtte ved investeringer, oppkjøp, strukturering, simulering av bytteforhold, strategiske beslutninger, grunnlag for refinansiering og forhandling med kredittinstitusjoner.

Kontakt: Sturle Døsen | Partner i PwC Bergen| Tlf: 952 61 276

Se mer

Kontakt

Bjørn Gravdal

Partner | Leder for Deals Bergen, Bergen

952 61 275

Email

Hallvard Aarø

Partner | Assurance, Bergen

952 61 304

Email

Sturle Døsen

Partner, Bergen

952 61 276

Email

Jon Haugervåg

Partner | Leder for revisjon, Bergen

952 61 300

Email