Eiendom | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nye muligheter for vekst og utvikling

Flytting eller rehabilitering gir helt nye muligheter for virksomheten til å gjøre interne endringer og til å utvikle organisasjonen.

Eiendomsmarkedet på Vestlandet er i endring, og utfordres stadig av bevegelser i den globale økonomien. Den teknologiske utviklingen gir både muligheter og behov for nytenking. Bankene er stadig mer restriktive når det gjelder finansieringsprosjekter, og eiendomsaktørene forvalter store verdier i et urolig og uforutsigbart marked. Strammere kontroll og tett oppfølging av finansieringssituasjonen og en helhetlig kvalitetssikring av totalprosjekter blir derfor avgjørende for tiden fremover.

Vårt erfarne eiendomsteam kan hjelpe dere med disse problemstillingene. Vi har spesialisert oss inn mot eiendomsbransjen, og tilbyr erfarne kompetanseteam som leverer helhetlige løsninger. Vi jobber og leverer best når våre regnskapsførere, revisorer, rådgivere og advokater jobber sammen for å løse komplekse problemstillinger. Vi jobber tett på prosjektet fra strategisk planleggingsfase til gjennomføring.


Vi bidrar med:

 • Utarbeidelse av strategisk arealplan, visjon og behov

 • Oppfølging av bygg og drift- og servicekonsept

 • Utforming av fremtidens arbeidsplass

 • Forberedelse av organisasjonen for flytting og endring

 • Flytteforberedelse og gjennomføring

 • Utforme anskaffelses-strategi og bistand til gjennomføring

 • Transaksjonsstøtte (gjennomføring og rådgivning)

 • Kvalitetssikring og utforming av kontrakter (f.eks. entrepriser, leie- og utleiekontrakter, anskaffelser)

 • Rådgiving ifm. moms, skatt og selskapsrett

Eiendom i PwC Bergen
Del


Våre tjenesteområder:

 • Lovbestemt revisjon

 • Internrevisjon

 • Regnskapsføring

 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering

 • Annen skatte- og avgiftsbistand

 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller

 • Prosjektledelse

 • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen

 • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM)

 • Organisasjons- og endringsledelse

 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner

 • Due diligence

 • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer

 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering

 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til sentrale temaer innen regnskap, skatt og avgift, relevante for eiendomsbransjen

Kontakt

Sissel Fjellstad

Direktør, Bergen, PwC Norway

952 60 707

Email

Frode Myrdal

Partner | Consulting , Bergen, PwC Norway

952 61 303

Email

Jan Egill Wendelboe Aarø

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

406 39 603

Email